देवाची करणी नारळात पाणी… असे का आहे नारळाचे महत्व

श्रावण महिना हा सणांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. नागपंचमी, श्रावणी शुक्रवार, मंगळागौर, दहीहंडी असे...