Festive wishes: Makar Sankranti- Starting on a “Sweet note”

A new year always starts on a sweet note. Indian calendar welcomes each New Year with this auspicious festival falling on the same date on the calendar even with a change in the decades. The very scientific reason for this is that this is the only “tithi” that follows the …

Heating Honey? Not so funny!

Honey has been used as natural sweetener worldwide for more than 2000 years. As per Ayurveda it is supposed to be the best medicine for increased Kapha.  Kapha is not merely the phlegm thrown out while coughing; but anything that binds two cells in body is described as Kapha in …

Basti – AC in Monsoon

The air conditioner has become a need especially in summer and is no more a luxury. AC adjusts the temperature of the surrounding air to make you feel comfortable. Now the questions are Does AC equally essential in once the temperature becomes quietly manageable during Monsoon? Those who are saying …

आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग 4)

मित्रहो,जेवणाबरोबरच जेवणाचे ठिकाण कसे असावे याचा सुध्दा विचार करणे तितकेच महत्वाचे असते.चला तर मग आज आपण भोजन स्थान या विषयाबद्दल थोडे जाणून घेऊ! *भोजनस्थान हे खालील गुणांनी युक्त असावे.* *विजन*:- जेथे लोकांची जास्त वर्दळ नसेल असे ठिकाण भोजनासाठि योग्य असते, कारण अन्न🍚🍲 व पाणी🍶 यावर आपल्यावर 😡द्वेष करणार्यांच्या दुष्ट भावनांचाही परिणाम होत असतो. …

आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग 3)

गुरु लघु आहाराची चिंता🤦‍♀ कोणी करु नये ते आता पाहू! म्हणजे अमुक पदार्थ पचायला जडं 🍗🍖नि तमुक हलका🍵 असा विचार कोणी करणे फारसे गरजेचे नाही ते पाहू! *बलिन*:- शक्ति उपचय युक्त अर्थात बलवान 💪व्यक्ति. उदाः जे कष्ट सहज सहन करु शकतात; डबल सिट सायकल🚵‍♂🚴‍♀ चालवताना,मैदानी खेळ🏑🏒🏏🤾‍♀ 🏸🥅⚾🏈⚽खेळताना,डोंगर 🧗‍♂🧗‍♀किंवा जिने चढताना ज्यांची लगेच दमछाक होत नाही; सामान शिफ्ट …

आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग २)

आता आपण पाहू,गुरु-लघु आहाराची विशेष काळजी कोणी घ्यावी? म्हणजे हे पचायला जड की हलकं एवढा बारीक सारीक विचार कोणी करावा? *मंदकर्मी- सावकाश हालचाली करणार्‍या व्यक्ती🙇‍♂(🐌गोगलगाय कॅरॅक्टर) उदाः ज्यांना वेळेत कोठेही पोचता येत नाही, वेळेत कामे पूर्ण करता येत नाहीत. ‘हा बघू’असा शब्दप्रयोग जास्त वेळा करणार्या व्यक्ती. ज्यांना अंघोळ🚿,शौचविधी व कपडे …

आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग १)

वाचक हो, चला आजपासून आपण सहज सुलभ आरोग्यप्राप्तीची रहस्य जाणून घेऊयात! मला आज पोटात कसं तरीच😒 होतय आज जडं अन्न नको! मी हलकं फुलकं काहीतरी खाईन! हे जडं नि हलकं अन्न काय असत?, नि त्यामागील आयुर्वेद संदर्भ काय?, ते पाहूयात! *जड अन्न म्हणजे गुरु आहार हलके अन्न म्हणजे लघु आहार* *गुरु …