happiness

My Well-being Companion: Finding something more than just Feeling Well!!!

Well-being has been strongly linked to many important life events ranging from physical and psychological health to family and social relationships to work and activity patterns. Not only has it been associated with many beneficial outcomes across these realms, but it has also been demonstrated to predict positive changes in these events helping us function well.

Situation Today

Current Pandemic situation has made the entire Human race to ponder on the real concept of wellbeing and wellness. Is it mere feeling to stay happy or “just well” or is it only to survive? What is your concept of Wellbeing then???? Give a moment to read this blog and think to act right Today!!!

Concept of Well-being

It is the experience of health, happiness, and prosperity. It includes having good mental health, high life satisfaction, a sense of meaning or purpose, and ability to manage stress.
Wellbeing is more than just full-filling the need of basic necessities (food, clothing & shelter), it comes after making appropriate choices and activities aimed at achieving physical vitality, mental alacrity, social satisfaction, a sense of accomplishment, and personal fulfilment, so in a nut-shell Wellbeing is ‘feeling good and functioning well’.

Well-being is a feeling of having high sense of self enjoyment, nothing can ever turn you down when your sense of wellness is very high and of course happiness comes in when you are well which is known as the sense of satisfaction & happiness, this is best done with a partner, a friend, a family or a companion close to You all the time. This relation and association lead to a positive sense of dependency and in turn a sense of responsibility towards yourself and others

Looking at Wellbeing as a New Dimension

We all are going through some tough times of our journey today. Surrounded by some loads of useful and not so useful information flowing into our computers, whatsapp groups, and emails daily. But we all know the phrase “ Think before you act, & But At TURYAA we care for you and your loved ones all the time. Using the Ayurveda driven ancient science of Nadi-Pariksha (Pulse Monitoring Examination) coupled with Modern Nutrition technique & AI-based outputs we bring you a holistic Wellbeing Companion. A true Wellbeing Companion to be used in the comfort of your home to helps connect you and your loved ones health staying close to you or away from you.

Let’s care for our health and wellbeing staying close to what we see, understand and adhere to!!! Choose wisely; Get one for you and your loved ones today!!!

For regular updates, like and follow:

आरोग्यरहस्य लेखमाला ६

मित्रहो, जेवणाबरोबरच जेवणाचे ठिकाण कसे असावे याचा सुध्दा विचार करणे तितकेच महत्वाचे असते.

चला तर मग आज आपण भोजन स्थान या विषयाबद्दल थोडे जाणून घेऊ!

भोजनस्थान हे खालील गुणांनी युक्त असावे –

विजन :-

जेथे लोकांची जास्त वर्दळ नसेल असे ठिकाण भोजनासाठी योग्य असते, कारण अन्न 🍚🍲 व पाणी 🍶 यावर आपल्यावर 😡 द्वेष करणार्यांच्या दुष्ट भावनांचाही परिणाम होत असतो. तसेच आपण जेवत असताना कोणीतरी अचानक खाकरुन कफाचा बेडका 🤤 काढत असतो असे महाभाग तुम्हालाही हाॅटेलात 🍽 दिसले असतील ज्यांना अजिबात सोसायटी 👨‍👨‍👧‍👦 मॅनर्स नसतात!

रम्य :-

निसर्गरम्य 🌳🎋🌾⛅ वातावरणात जेवणाची 🍛🍲 मजा काही औरच असते नि शेतात 🌱🌾🎋 कष्ट करुन सुर्य 🌤 डोक्यावर आल्यावर 🌳 झाडाखाली विसावा ⛺ घेऊन खाल्लेल्या चटणी, तेल, भाकरीची चव कित्येक वर्षांनी सुध्दा तो प्रसंग आठवताच 😋 जिभेवर जशीच्या तशी जाणवते. एखाद्या 🌷🍀☘🌿🌱 बागेत जेवताना जेवणाचा स्वाद 😋 खुपच रुचकर वाटतो नि एरव्हिपेक्षा चार घास जास्त जेवण सरते.

पण ही बाग म्हणजे माॅडर्न अॅमिनीटीज मधली 🏡 नकली प्लास्टिकच्या हिरवळीचा गालिचा व शोभेच्या

वनस्पती 🌲 व झुडुपांपासून बनवलेली नसावी बरं!


नि:सम्पात :-

जेवणाची जागा वरून झाकलेली ⛱ असल्यास उत्तम व 😺 मांजर वगैरे अचानक ताटातून काही उचलून नेणार नाही असे नि:शंक असावे.


पवित्र :-

जेथे कोणतेही कुकर्म होत नाही किंवा यापूर्वी झालेले नाही असे ठिकाण योग्य. कत्तलखाना, स्मशानभूमी, पूर्वी कोणाची हत्या झाली आहे किंवा कोणी आत्महत्या केली आहे अशी ठिकाणे वर्ज्य करावीत.


शुचि :-

जेवणाची जागा स्वच्छ असल्यास मन प्रसन्न 😊 राहते व अन्नावर छान रुची 😋 उत्पन्न होते.


सुगन्धपुष्परचित :-

दिवाळीत 🎆 दारात 🎑 रांगोळी व सुगन्धिपुष्पांनी 🌷💐🌸🌺🌼🌻 सजवलेली आरास नि पणत्या लावलेल्या असताना जेवायला छान वाटते ना!


सम देश :-

समतल जमिनीवर 🏕 न अवघडता व्यवस्थित जेवणाचा आनंद घेता येतो अन्यथा खडकाळ जमिनीवर पोतं / तरटं /सतरंजी इ. अंथरुन पंगतीत जेवणाचा अनुभव एव्हाना तुम्ही घेतला असेलच की!


डाॅ.मंगेश देसाई

आयुर्वेदाचार्य

योग व संमोहन उपचार तज्ञ, पुणे.

Scroll to top