आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग 5)

*आज आपण आहार कसा असावा याबद्दल थोडेसे जाणून घेऊयात!*

*अन्न खाणार्‍याच्या विशिष्ट रुचिनुसार विशिष्ट पद्धतीने तयार केलेले असावे.*
उदाः *जे खाण्याचे शौकिन😋 असतात त्यांना कोणत्या ठिकाणी कोणता जिन्नस चविष्ट🥣मिळतो,अगदी तंतोतंत लक्षात असते.* अशा व्यक्तींना काही आजार झाल्यास,त्यांच्या आहाराची तजवीज करणे,म्हणजे येर्‍यागैर्‍याचे काम नव्हे. तिथे पथ्यकर पदार्थसुद्धा विशिष्ट मसाले वापरुन, काही अन्नसंस्कार
करुन,किंवा संयोग करुन, युक्त्या लढवून बनवणारा, कुशल स्वयंपाकिच 👨‍🍳🍴असावा. *विशेषतः लहान मुलांच्या👼🏻 बाबतीत,प्रत्येक स्त्रीला असेच मास्टरशेफ 👩🏻‍🍳बनावे लागते. कारण “खाणार्‍याची खोड, बनवणार्‍यालाच माहीत असते ना”!* नाहितर बर्‍याच लहानग्यांना😫 न खाण्यासाठी काहितरी क्षुल्लक निमित्तच पुरेसे असते,हे मातांना 🤱🏻नव्याने सांगायला नकोच.

काहिंना ठराविक चव आवडते तर काहिंना ठराविक पदार्थ आवडतो. *मला विशेष भूक नाही म्हणणारे सुद्धा आवडीचा पदार्थ दिसला 😋कि अन्नावर तुटून पडतात!*”काहिंना मांसाहाराच्या🍖🍗🥩🍤 दिवशी चार घास जास्त जातात”. काहिंना आवडत्या पदार्थांना दिलेल्या फोडणीचा🍵 वास आला तरी लाळ सुटु लागते. *मांजर 🐱किंवा कुत्रा🐶 यांच्या गंधज्ञानालाही लाजवेल असे काहिंचे ऊपजत गंधज्ञान असते.*अशा व्यक्तींना चुकवून काहि खाणे म्हणजे अगदि असंभव. *कोणीतरी येथे पेरु खात आहे असे म्हणत मधल्या सुट्टित पेरु खाणार्‍यापर्यंत पोचणारी खारुताई 🐿सुद्धा मी पाहिली आहे.*

* अन्न स्वच्छ असावे त्यावर माश्या🐝 इ.बसणार नाहित याची काळजी घ्यावी. *मेसमध्ये किंवा हाॅटेलमध्ये बर्‍याचदा स्वच्छतेचा विषय टांगणीला लागलेला असतो. जेवण वाढताना काका 🙎‍♂किंवा मावशी 🙎🏽‍♀स्वच्छ ताट मळाने माखलेल्या नॅपकिनने किंवा कंबरेला गुंडाळलेल्या टाॅवेलने पुसताना आपण पाहिले असेल किंवा पाणी वाढताना बोटे तांब्यात बुडवून देणारे महाभागही आपण पाहिले असतील!*

*अन्न अधिक गरमसुद्धा नसावे त्याने जीभ पोळण्याची शक्यता असते.हा अनुभव बर्‍याच जणांनी गरमागरम चहा ☕पिताना घेतला असेलच!
अन्न गरम असले कि उत्तम पचते.भात ताजा नि गरम🍚 असतानाच खाणार अन्यथा खाणारच नाहीत असे सुद्धा व्यक्ती मी पाहिले आहेत.
ताजे नि गरम अन्न व आरोग्यास हितकर अन्न केव्हाहि चांगलेच.😊😊

*डाॅ.मंगेश देसाई*
आयुर्वेदाचार्य
योग व संमोहन उपचार तज्ञ
7378823732