आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग 4)

मित्रहो,जेवणाबरोबरच जेवणाचे ठिकाण कसे असावे याचा सुध्दा विचार करणे तितकेच महत्वाचे असते.चला तर मग आज आपण भोजन स्थान या विषयाबद्दल थोडे जाणून घेऊ!
*भोजनस्थान हे खालील गुणांनी युक्त असावे.*

*विजन*:-
जेथे लोकांची जास्त वर्दळ नसेल असे ठिकाण भोजनासाठि योग्य असते, कारण अन्न🍚🍲 व पाणी🍶 यावर आपल्यावर 😡द्वेष करणार्यांच्या दुष्ट भावनांचाही परिणाम होत असतो. तसेच आपण जेवत असताना कोणीतरी अचानक खाकरुन कफाचा बेडका 🤤काढत असतो अशे महाभाग तुम्हालाही हाॅटेलात 🍽दिसले असतील ज्यांना अजिबात सोसायटि 👨‍👨‍👧‍👦मॅनर्स नसतात!

*रम्य*:-
निसर्गरम्य 🌳🎋🌾⛅वातावरणात जेवणाची 🍛🍲मजा काही औरच असते. नि शेतात 🌱🌾🎋कष्ट करुन सुर्य🌤 डोक्यावर आल्यावर 🌳झाडाखाली विसावा ⛺घेऊन खाल्लेल्या चटणी,तेल,भाकरीची चव कित्येक वर्षांनी सुध्दा तो प्रसंग आठवताच 😋जिभेवर जशीच्या तशी जाणवते. एखाद्या 🌷🍀☘🌿🌱बागेत जेवताना जेवणाचा स्वाद 😋खुपच रुचकर वाटतो नि एरव्हिपेक्षा चार घास जास्त जेवण सरते.
पण हि बाग म्हणजे माॅडर्न अॅमिनीटीज मधली 🏡नकली प्लॅस्टीकच्या हिरवळीचा गालिचा व शोभेच्या वनस्पती 🌲व झुडुपांपासून बनवलेली नसावी बरं!

*नि:सम्पात*:-
जेवणाची जागा वरून झाकलेली⛱ असल्यास उत्तम व 😺मांजर वगैरे अचानक ताटातून काही उचलून नेणार नाही असे नि:शंक असावे.

*पवित्र*:-
जेथे कोणतेही कुकर्म होत नाही किंवा यापूर्वी झालेले नाही असे ठिकाण योग्य.
कत्तलखाना,स्मशानभूमी,पूर्वी कोणाची हत्या झाली आहे किंवा कोणी आत्महत्या केली आहे अशी ठिकाणे वर्ज्य करावीत.

*शुचि*:-
जेवणाची जागा स्वच्छ असल्यास मन प्रसन्न 😊☺राहते व अन्नावर छान रुची 😋ऊत्पन्न होते.

*सुगन्धपुष्परचित*:-
दिवाळित🎆 दारात 🎑रांगोळी व सुगन्धिपुष्पांनी🌷💐🌸🌺🌼🌻 सज
वलेली आरास नि पणत्या लावलेल्या असताना जेवायला छान वाटते ना!

*सम देश*:-
समतल जमिनीवर 🏕न अवघडता व्यवस्थित जेवणाचा आनंद घेता येतो अन्यथा खडकाळ जमिनीवर पोतं/तरटं/सतरंजी इ.अंथरुन पंगतीत जेवणाचा अनुभव एव्हाना तुम्ही घेतला असेलच की!

*डाॅ.मंगेश देसाई*
आयुर्वेदाचार्य
योग व संमोहन उपचार तज्ञ,पुणे.
7378823732

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *