आरोग्यरहस्य लेखमाला (भाग २)

आता आपण पाहू,गुरु-लघु आहाराची विशेष काळजी कोणी घ्यावी? म्हणजे हे पचायला जड की हलकं एवढा बारीक सारीक विचार कोणी करावा?
*मंदकर्मी-
सावकाश हालचाली करणार्‍या व्यक्ती🙇‍♂(🐌गोगलगाय कॅरॅक्टर)
उदाः ज्यांना वेळेत कोठेही पोचता येत नाही, वेळेत कामे पूर्ण करता येत नाहीत.
‘हा बघू’असा शब्दप्रयोग जास्त वेळा करणार्या व्यक्ती.
ज्यांना अंघोळ🚿,शौचविधी व कपडे घालून 🤷‍♂आवरायलाही वेळ लागतो अशा व्यक्ती.फारच लाॅजिकली सांगायचे झाले तर ज्यांना घड्याळ ⏰🕰⏱काही वेळ पुढे करून ठेवावे लागते असे व्यक्ती.
*मंदाग्निः-
ज्यांना योग्य वेळी भूक लागत नाही,किंवा खाल्लेले वेळेवर पचत नाही.😕
*अनारोग्यी:-
रोगावस्थेत🤕🤒 किंवा जे सतत येनकेन प्रकारे आजारी असतात.थोडक्यात ज्यांची गाडी💊💉🌡 सारखी गॅरेजला🚑🚨🏥👨‍⚕🧤 लागते अशी मंडळी.
*सुकुमारः-
म्हणजे कोमल प्रकृतीचे.😊☺☺
*सुखोचित:-
सुखी 📱💻🖨💰💎🛁🚿🧖‍♂व आरामदायी 🚖💺जीवन जगणारे(उदाः ज्यांचा प्रवास A.C.घरातून 🏨🏬A.C.कारमध्ये🚘 व A.C.कारमधून🚘 A.C. आॅफिस🏣💺 मध्ये असा उभयमार्गी चालू असतो असे सुखजीवी.)
म्हणजेच उपरोक्त व्यक्तींनी आपला आहार गुरु(पचायला जड)नसावा याची काळजी घ्यावी!
~ डाॅ.मंगेश देसाई
आयुर्वेदाचार्य
योग व संमोहन उपचार तज्ञ
9870754046
7378823732

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *